FAQ


powrót

Jak zdobyć Koronę Gór Kaczawskich?

30 szczytów do zdobycia

​​​​

 

  1. Odznaka "Korona Kaczawska" jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

  2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Gór i Pogórza Kaczawskiego, jak również promowanie regionu - poznawanie jego piękna, walorów przyrodniczych i krajoznawczych.

  3. Odznaka jest jednostopniowa.

  4. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1.03.2019 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania jest nieograniczony.

  5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów (według zamieszczonego wykazu) Gór i Pogórza Kaczawskiego. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

  6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczki) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje dot. określonego szczytu - data wycieczki oraz miejsce na potwierdzenie.

  7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające ubiegającego się o odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu. Ponadto potwierdzeniem może być wpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK.

  8. Ubiegający się o odznakę "Korona Kaczawska" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki "Korona Kaczawska".

 

 

Wykaz szczytów do odznaki "Korona Kaczawska"

 

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość w m.n.p.m.

1

Bazaltowa

367

2

Czartowska Skała

468

3

Czerwony Kamień

325

4

Dłużek

592

5

Duży Młynik

303

6

Górzec

445

7

Grodziec

389

8

Krzyżowa k. Podgórek

567

9

Lubrza

666

10

Łysa Góra

707

11

Maślak (Folwarczna)

720

12

Miłek

596

13

Mszana

475

14

Okole

714

15

Ostrzyca

501

16

Poręba

671

17

Radogost

398

18

Rataj

350

19

Rosocha

464

20

Różanka

628

21

Skopiec

724

22

Stromiec

551

23

Swarna

390

24

Szybowcowa

561

25

Średnia Góra

427

26

Świątek

330

27

Turzec

684

28

Wielisławka

372

29

Zawadna

445

30

Żeleźniak

664

Źródło informacji: Regulamin Odznaki Korony Kaczawskiej PTTK oddział Legnica