Project


Operacja współfinansowana jest ze śrdoków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywanym wynikiem operacji jest zwrócenie uwagi na problem spadku liczebności pszczół, działania narzecz ochrony owadów zapylających, edukacja przyrodnicza.