Projekt


APIKRAINA - warsztaty pszczelarskie i domki do uloterapii

Operacja mająca na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu pszczelarstwa, owadów zapylających oraz ich roli w naszym życiu, poprzez kreatywną zabawę i udział w warsztatach. Rozwój istniejącej świadomości nt. korzyści, jakie płyną z udziału w seansach apiterapii poprzez udostępnianie dwóch apidomków.

 

Ogród Doswiadczeń Pszczelich realizuje swoje zadania wykorzystując pozyskane fundusze w celu:

- rozpowszechniania wiedzy na temat korzyści płynących z przebywania w domkach do apiterapii

- umiejętnego połączenia zabawy na świeżym powietrzu z pozyskaniem cennej wiedzy o świecie owadów

- korzystania z aktywnej rekreacji

- informowania dzieci i młodzieży o konieczności dbania o zanikający swiat owadów zapylajacych

- szerzenia wiedzy związanej z pszczelarstwem, zawodem pszczelarza oraz pracą ze zwierzęciem hodowlanym

- prezentowania różnych możliwości przyswajania wiedzy z wykorzystaniem technik multimedialnych